fbpx
kontakt telefon
0605377735

6 Važnih razloga zašto karate za decu

6 Važnih razloga zašto karate za decu


Karate je sistem pokreta koji se izvode voljno, sa koncentracijom, snažno i eksplozivno. Kod pravilnog izvođenja karate tehnike ravnomerno su uključeni svi mišići. Specifičnost kretanja u karateu razvija snagu, brzinu, okretnost, izdržljivost, koncentraciju, inteligenciju, borbeni duh. Brojni su razlozi zašto je dobro da deca treniraju karate, a u ovom članku ističemo 6 važnijih koji mogu značiti roditeljima kod odabira sporta za svoje dete.

Karate doprinosi:

  1. održavanju i popravljanju zdravlja i razvoju imuniteta
  2. razvijanju pameti i inteligencije
  3. povećanju pažnje i koncentracije
  4. uspostavljanju samokontrole i samodiscipline
  5. razvijanju samopoštovanja i poštovanja drugih
  6. ovladavanju veštinom samoodbrane i sticanju samopouzdanja

Zdravlje i imunitet

Zdravlje je u direktnoj vezi sa pravilnim držanjem tela i pravilnim kretanjem. Ravnomerno raspoređena opterećenja od glave do pete prilikom izvođenja karate tehnike doprinose integralnom razvoju muskulature i pravilnom držanju tela. Doziranje vežbi u toku časa, koje su iz domena razvoja brzine, snage, okretnosti, koncentracije i disanja, utiču na podizanje kondicije i razvoj sportskih navika. Dete koje trenira karate razvija karakter i sposobnosti da se, ako tako odluči, može uspešno baviti bilo kojim drugim sportom.

Iz osećaja zadovoljstva sobom, zdravog i pravilnog držanja tela, razvijenog borbenog duha, dete ima osnovne elemente koji su na prvoj liniji fronta protiv zaraznih klica. Kada se uz to doda pravilna raznovrsna ishrana, pridržavanje higijenskih načela i stil života u kome se dete što više kreće i raduje, imunitet će se izboriti protiv svakog pretećeg mikroorganizma.

Pamet i inteligencija

Pamet je kad znamo da je paradajz voće, a inteligencija je da ga ne stavimo u voćnu salatu. Pamet i inteligencija su usko povezani, ali nisu isto. Inteligencija je sposobnost rešavanja problema. Ona je kreativna, operativna. Pamet je poput biblioteke. Koja ćemo znanja koristiti, to zavisi od inteligencije, a sama znanja su pamet.

Pamet u karateu razvijamo tako što učimo nove pokrete, saznajemo njihovu efikasnost, koristimo ih u različitim situacijama, kombinujemo ih. Takođe učimo i njihove nazive, koji su na stranom jeziku – japanskom, zvaničnom karate jeziku koji se internaconalno koristi. Inteligenciju razvijamo kada krenemo sami da odgovaramo na akcije partnera sa kojim radimo, uz pravilno vođenje karate intruktora što obezbeđuje da ne dolazi do povreda.

Pažnja i koncentracija

Da bi se pravilno izvela karate tehnika neophodno je da dete bude koncentrisano. Karate je veština borenja i samim tim ima za cilj da slaganjem sila dovede do najefektivnijeg pokreta kojim ćemo odbiti napad protivnika i zadati završni udarac, sprečavajući ga da nastavi sa daljim napadom. Da bi se sile na telu složile u najmoćniji pokret, potrebno je uskladiti kretanje gotovo svih zglobova na organizmu. Pun potencijal karate tehnike postižemo isključivo kroz pravovremenost izvođenja svakog pojedinačnog  pokreta ispraćenu pravilnim disanjem. Ova složenost izvođenja izuzetno pospešuje pažnju i koncentraciju.

Samokontrola i samodisciplina

U karateu su jasno postavljena pravila ponašanja. Poput ostalih borilačkih veština, u karateu je etički kodeks vrlo izražen. Instruktori ga pravilno koriste da vaspitaju decu, pozivaju na red i međusobno poštovanje. I samokontrola i samodisciplina su usko povezani sa motivacijom. Ukoliko je učitelj karatea uspeo da kod deteta razvije ljubav prema bavljenju ovom veštinom, kao i pozitivnu međusobnu emotivnu poveznost između članova kluba, onda će se dete da bi napredovalo, a i da ne bi ometalo ostale u njihovom napretku, truditi da poštuje postavljena pravila. To je postizanje samodiscipline. A samokontrola se postiže kroz osvešćivanje sopstvenog ponašanja i njegovo usklađivanje sa zajedničkim ciljevima, na čemu detetu pomaže instruktor kroz motivacione poruke.

Samopoštovanje i poštovanje drugih

Poštovanje drugih i samopoštovanje su recipročan proces. I jedno i drugo se uči kroz ono drugo.  Poštovanje je najbliže osećaju zahvalnosti, ljubavi i divljenju. Za razvijanje ovih kvaliteta u okviru karate obuke veoma je bitna uloga trenera. On mora slušati dete, odgovarati mu na pitanja, bodriti ga, hvaliti ga i sve pravovremeno. Pored toga mora upućivati decu jedne na druge i objašnjavati im značenje određenih protokola, koji su svojstveni karateu i kroz koje se pokazuje poštovanje prostoru u kom se vežba, autoritetu, odnosno treneru, svom partneru, protivniku, začetniku pravca veštine koja se trenira. Ovi prokoli se zovu rei i izvode se uz naklon.

Samoodbrana i samopouzdanje

Samoodbrana je veština koja se zasniva na sampoštovanju, kada cenimo sebe i želimo da se zaštitimo od nekoga ko vrši nad nama nasilje. Ona se ne sastoji  uvek u fizičkom obračunu. To je pre svega stanje svesti. Načini na koje možemo zaštititi sebe su brojni. Od toga da pokušamo rečima da izbegnemo napad, preko toga da zamolimo nekoga da nam pomogne, ili da se sklonimo sa mesta gde smo ugroženi, pa tek na kraju da primenimo silu protiv sile. Deca učeći ovo shvataju da nisu kukavice ukoliko ne ulaze u obračun, i da nisu krivi ako ih neko napada, kao i da ne treba da trpe nasilje. U okviru karate obuke redovno se priča o ovim stvarima. Deo karate obuke čini i samoodbrana. Deca uvežbavajući tehnike u kojima se brane od potencijalnih napada, ovladavaju njihovim izvođenjem i postaju sigurni u sebe. Kada mogu da se fizičke zaštite, ona postaju samopouzdanija i vrši se psihološki trenasfer i na ostale sfere života, kod prevazilaženja straha od javnog nastupa, stida i slično. Deca razvijaju hrabrost kao značajnu ličnu osobinu.   

Ako ste u Zemunu ili na Novom Beogradu i želite da vaše dete trenira sa nama, pozovite 0605377735.

Za više informacija o našem radu pročitajte članke: ideja, ciljevi, metod.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *