fbpx
kontakt telefon
0605377735

METOD

Metodi koje koristimo su prilagođeni uzrasnim grupama. Potrebno je naglasiti da bez obzira na to što se radi u grupama, mi svako dete posebno upoznajemo, pratimo i tako mu i pristupamo.

U nastavku je uopšteni protokol časa prema uzrastima.

Deca od 3 i 4 godine

Pristup ovoj uzrasnoj grupi je kroz dramski metod. Tokom življene priče deca vežbaju na zanimljiv način. Učestvujući u življenoj priči ona nisu ni svesna da rade vežbe koordinacije, spretnosti, korektivne vežbe, i da uče svoje prve karate pokrete. Svaka od priča ima i vaspitne ciljeve.

U časove su uključene i muzičke igre, vežbe za osećaj ritma, brzine, razvoj emocija. Igraju se i zabavno-rekreativne igre sa jednostavnim pravilima. I jedne i druge su implementirane u življene priče, pa čine konceptualnu celinu sa ostatkom časa.

Deca od 5 godina

Program i metod za decu ovog uzrasta je nastavak prethodnog, ali je i za nijansu ozbiljniji. Traži se pridržavanje protokolarnih pravila, pridržavanje pravila sportskih igara, ponavljanje određenih istih pokreta koji dovode do ovladavanja njima. Elementi življenih priča, dramski metod, ritmičke igre, i dalje su zastupljeni.

Deca od 6 godina

Šestogodišnjaci su spremni za još ozbiljiniji pristup veštini. Dramski metod je imao za cilj da pripremi decu da daju smisao svojim pokretima i izvode ih svesno i s razumevanjem. To je neophodna mentalna platforma za učenje osnovnih karate formi i prve kate – koreografije u kojoj su prikazani principi karate veštine. Deca ovog uzrasta se već pripremaju i imaju priliku da polažu za svoja prva karate zvanja.

Deca školskog uzrasta

Deca ovog uzrasta i sama već imaju potrebu da ovladavaju veštinom. Najveći deo časa je posvećen karate tehnici, ali tako da ona ima svoj viši smisao ili da bude primenjena na datoj situaciji. Takođe, koristeći dramske metode, metod razgovora, motivacione priče, deci se učenje karatea predstavlja kao put razvoja ličnosti i uspostavaljanje ravnoteže duha i tela.

Mešovita grupa

Homogene uzrasne grupe su uspostavljene u vrtićima u kojima držimo našu školu. U sali za borilačke sportove u Goce Delčeva 38, na Novom Beogradu, pored napredne grupe školske dece, postoji i mešovita grupa. Metod rada je mešavina pristupa deci predškolskog i školskog uzrasta, tako da se svakom detetu posebno obraća i prati njegov specifični razvoj i mogućnosti. U ovoj grupi su otvorena vrata i roditeljima koji žele da vežbaju, ili da budu od pomoći mlađim borcima.

Više o ciljevima naše karate škole pročitajte ovde. Kako se meri napredak dece, i o polaganju za pojaseve, pročitajte ovde.

Ako ste zainteresovani da vaše dete postane naš učenik, pišite na srazmerno@gmail.com ili pozovite 060 5377735